Dierenartsenpraktijk Bolloheide

Grote Bollostraat 75
3120 TREMELO
+32 497 40 33 33

david@dierenartsnagels.be

ONLINE AFSPRAAK MAKENWelkom op de website van dierenartsenpraktijk Bolloheide!

WIJ DRAGEN MET PLEZIER ZORG VOOR JULLIE HUISDIEREN!


Wij hebben momenteel een openstaande vacature dierenarts
Wij danken u voor uw begrip dat daardoor niet iedereen even snel zal geholpen kunnen worden als gebruikelijk


Algemene info


Wij behandelen voornamelijk honden, katten, konijnen en cavia's
Wij behandelen geen siervogels of reptielen.

Wij werken uitsluitend op afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch tijdens de openingsuren of online gemaakt worden. Afspraken voor dringende zaken of afspraken voor meerdere dieren kan u best telefonisch maken.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN

Dringende zaken proberen wij steeds zo snel mogelijk te behandelen, toch vragen wij om ook bij spoedgevallen steeds eerst telefonisch contact op te nemen. Op die manier vermijdt u van voor een gesloten deur te staan en kostbare tijd te verliezen en kunnen wij de nodige voorbereidingen reeds treffen.

Huisbezoeken zijn mogelijk voor niet dringende zaken.
Ernstig zieke dieren kunnen beter een behandeling op de praktijk krijgen omdat we daar over meer mogelijkheden voor diagnose en behandeling beschikken.

Wij stellen groot belang in een spoedige en correcte diagnose en behandeling van aandoeningen bij uw dieren. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen beschikken wij onder andere over eigen bloedanalyse toestellen, echografie toestel, RX-apparaat, dentale unit, dentale rx en bloeddrukmeter.

We hechten groot belang aan een maximale veiligheid tijdens ingrepen onder anesthesie. Hiervoor beschikken we onder andere over gasanesthesie met keuze tussen verschillende gassen en mechanische beademing.

We beschikken over een ruime hospitalisatieruimte,voorzien van camerabewaking voor de opname en verzorging van de ernstig zieke dieren.

Afhalen van voeding en medicatie:
Geef bij voorkeur uw bestelling vooraf doorConsultaties kunnen enkel op afspraak.

ONLINE AFSPRAAK MAKEN

onze gebruikelijke openingsuren voor consultaties en ingrepen:
ma
di
wo
do
vr

9-12.00
9-12.00
8-12.00
9-12.00
9-12.00
|
|
|
|
|
|

14-19.00
14-19.00
14-19.00
14-19.00
14-19.00


Voor urgenties zijn wij vaak ook buiten de uren beschikbaar tijdens weekdagen en op zaterdagvoormiddag, zoniet zal u doorverwezen worden naar een collega die van wacht is.
*Voor consultaties buiten onze gebruikelijke openingsuren gelden hogere tarieven

Tijdens weekends maken we gebruik van een wachtdienst, op feestdagen eveneens (vanaf 19 uur op de vooravond van een feestdag). U kan dan bij een collega dierenarts met praktijk binnen een redelijke afstand ( max. 25 minuten met de wagen ) terecht.

Urgentie

Vanzelfsprekend is een consultatie voor een urgentie buiten de normale werkuren duurder.

Voorbeelden van urgenties zij onder andere:
- Ernstig bloedverlies (ook in braaksel, diarree, urine)
- Ademhalingsmoeilijkheden
- Aanrijdingen
- Acuut veelvuldig braken of veelvuldige pogingen tot braken
- Acute zwakte
- Stuipen
- Acuut opgelopen grote wondes
- Temperatuur hoger dan 40 graden Celcius of lager dan 37,5
- Acuut ontstane verkleuringen op de oogbol zelf
- Trauma aan de oogbol
- Bloed zichtbaar in de oogbol
- Veelvuldig ophoesten van schuim
- Opname van potentieel giftige stoffen
(neem contact op in geval van twijfel en dan kijken we na of er een behandeling moet gebeuren)

Dit is geen limiterende lijst: wanneer u denkt dat het dringend is neemt u beter contact op

Voorbeelden van zaken die meestal niet onmiddellijk behandeld moeten worden en meestal kunnen wachten tot de volgende werkdag
- Diarree terwijl het dier nog levendig is
- Enkele keren braken zonder andere klachten
- Oorontsteking
- Huidproblemen (tenzij het gaat over acuut ontstane grote wondes)
- Manken tenzij het manken is ontstaan door een ernstig trauma
- Niezen
- oogvloei

Tarieven

Een volledige tarievenlijst opgeven is onmogelijk wegens de verscheidenheid van de diensten en producten en de persoonlijke aanpak van de patiГ┬źnten.
Wij maken voor elke uitgebreide behandeling een raming van de te verwachten kosten.
Het tarief van de onderzoeken, behandelingen, operaties, enz. hangt af van de duur, de moeilijkheidsgraad, het gebruik van de medische apparatuur, medicatie en materialen, enz.

Raadpleging na afspraak: 35€
Raadpleging dringend 9 tot 19h: 45€
Raadpleging tijdens wachtdienst overdag: 80€
Raadpleging buiten de normale uren, overdag: 55€
Raadpleging nacht op weekdagen 22 tot 8h: 70€
Huisbezoek: 55€
Castratie kater: 70€
Sterilisatie jonge kattin: 170€
Castratie reu, afhankelijk van het gewicht, vanaf: 200€
Sterilisatie teef, afhankelijk van het gewicht, vanaf: 420€

Dierenarts David Nagels

Reeds op jonge leeftijd wist ik al wat ik later worden wilde. Dierenarts!
Met dat doel voor ogen ging studeren vlot.
Na de Middelbare school doorlopen te hebben in het Sint Ursula instituut te O.-L.-V. Waver begon ik dan ook vol vertrouwen aan de opleiding diergeneeskunde aan de Universiteit Gent.

Tijdens mijn opleiding werd me al snel duidelijk dat mijn interesse meer bij de kleine huisdieren (de gezelschapsdieren) lag dan bij de grote huisdieren (landbouwdieren en paarden).
Ik studeerde dan ook af in de optie kleine huisdieren.

Onmiddellijk na mijn afstuderen in 2008 begon ik te werken in een gemengde praktijk.
Het werk dat ik daar deed was te veel gericht op landbouwhuisdieren, waarvoor mijn interesse toch eerder beperkt was. Om die reden besloot ik na ongeveer een jaar mijn eigen praktijk op te richten en me uitsluitend nog toe te leggen op gezelschapsdieren. Deze beslissing bleek al snel de juiste te zijn.

Dierenarts Lien Boogaerts

Als kind groeide ik op tussen de dieren.
Zowel honden, katten, konijnen als de grotere dieren zoals paarden zijn me niet onbekend. Hier spendeerde ik dan ook met volle plezier het grootste deel van mijn tijd aan.
Het was al snel duidelijk dat ik hierin zou willen verder gaan. Zo startte ik de opleiding tot dierenarts.

In 2018 studeerde ik met onderscheiding af aan de universiteit Gent.
Meteen hierna startte ik een vrijwillige stage binnen een buitenlands sterilisatie/ castratie project om mijn praktische vaardigheden te optimaliseren.
Wanneer ik deze had afgerond heb ik de kans gekregen om te starten bij dierenartsenpraktijk Bolloheide.

Hier help ik u met plezier verder met uw dier!


Dierenartsassistente

Dierenartsen:
Beide dierenartsen zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen uitgevoerde behandelingen.
De benaming dierenartspraktijk Bolloheide staat niet voor een bepaalde rechtspersoon.

Da. David Nagels
ordenr.: n4531
btw 0899 062 514
Rechtsvorm: Eenmanszaak
Maatschappelijke zetel: Grote bollostraat 77, 3120 Tremelo

Da. Lien Boogaerts
ordenr.: n6088
btw 0700 699 195
Rechtsvorm: eenmanszaak
Maatschappelijke zetel: Bellestraat 6, 3211 Binkom

Dierenarts is een gereglementeerd beroep en dierenartsen dienen zich te houden aan de regels en normen beschreven in de Code der Plichtenleer van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (www.ordederdierenartsen.be)

Onze RX-buis wordt jaarlijks gecontroleerd door een geaccrediteerde firma :
Techni-Test-Ionicontrole
Brusselsesteenweg 90, 1800 Vilvoorde

Vergunning voor gebruik van rontgenapparatuur voor diagnostische doeleinden
FANC - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Departement Gezondheid en Leefmilieu
INRICHTING KLASSE III EXPLOITATIENUMMER EST-0085966
Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

Het gebruik en de opslag van geneesmiddelen in de praktijk wordt gereglementeerd door
FAGG - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie - Afdeling Aflevering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40 1060 Brussel
Depotnummer 0312019944