technische informatie


De benaming dierenartspraktijk Bolloheide staat niet voor een bepaalde rechtspersoon

Da. David Nagels

ordenr.: n4531

btw 0899 062 514

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Maatschappelijke zetel: Grote bollostraat 77, 3120 Tremelo

Dierenarts is een gereglementeerd beroep en dierenartsen dienen zich te houden aan de regels en normen beschreven in de Code der Plichtenleer van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (www.ordederdierenartsen.be)

Onze RX-buis wordt jaarlijks gecontroleerd door een geaccrediteerde firma : Techni-Test-Ionicontrole